top of page

Shonai pork

Shonai buta
庄内豚

Jahreszeit:

All-year-round
Shonai pork

Benutzt in: 

bottom of page